Особености на расите:

Демони - жестоки и хладнокръвни творения на мрака. Те обитават Мъртвите Земи – безжизнените пепелища на вулканите, където са се научили да добиват камък много по-бързо от другите раси. Демоните са обединили под знамената си различни воини на Мрака – дракони, скелети, личове, като най-изтъкнатият сред тях е наемницата Демонеса. От всички наемници на другите раси тя има най-разрушителна сила. В заговор с Тъмните елфи те трупат сили за завземането на властта в Империята за вечни времена.

Тъмни елфи . Някога в далечни времена част от елфите били прокудени в подземията на Прокълнатите гори. Те се нагаждали към мрака, променяли се и са наемали на работа обитатели на подземията. Така постепенно се изградила новата раса. Тъмните елфи са добри в добиването на Дърво и Желязо. От всички бойни Магьосници техните са най- изкусни и при атакуване на чужди владения отлично противодействат срещу кулите на противника. Освен това и се подготвят много по-бързо. В приятелски отношения с Демоните.

Миролюбивата раса на Елфите е избрала да обитава приказните Вълшебните гори с високи водопади. Тази раса разполага с изобилие от строителен материал. Елфите имат най-високия дърводобив. И нещо друго: за чудните изцеления на Елфийските лечители се разказват предания далеч отвъд пределите на техните земи. В приятелски отношения с Рицарите.

За доблестта на расата на Рицарите се носят легенди , но още по-легендарна е любовта им към златото. От всички раси Рицарите са най-сръчни в добиването на злато и раниците на техните Носачи имат най-големия обем .За своите несметни съкровища те строят най-големите складове. Друга тяхна способност е бързо да добиват зърно. Приятели с Елфите.

Немъртви обитавали лабиринтите на подземието от векове. Сега, когато авантюристи се втурнаха да изследват подземния свят, немъртвите копнеят да превърнат света на светлината в тъмнина. Използвайки способността да съживяват паднали чудовища в битка, те попълват редиците си на мъртвите. Освен това те увеличиха плячката дърво и камък, което помага за бързото възстановяване на техните градове. Те са в съюз с Tъмни Eлфи и Демони.