Изпращането става от кралството, като кликнете върху владение в кралството или в празно поле.По-подробно за всяка мисия:
* Шпионаж * Проучване * Основаване на град * Наблюдение * Пренасяне на ресурси * Прехвърляне на войски

След като бъдат изпратени, някои мисии могат да се видят в прозореца на мисиите, други приключват мигновено.
Минималната продължителност на прехвърляне на не мигновените мисии е 15 минути преди да пристигнат по местоназначение.