В Каменоломната се добива ресурсът Камък от находище на камък в града, селището или от Рудника.


Ниво
Добив
в час
Икономически
сървър
Добив
в час
При Демоните
Добив
в час
Икономически
сървър
при Демоните
Добив в час
Кристали
1 600 15 1530 30
2400 800 18 2136 42
3600 1 000 21 2842 56
4800 2 000 20 24 3648 72
51 0003 000 100 27 4554 90
61 2004 000 200 30 5560 110
71 5005 000 400 33 6666 132

8

6 750

67 500

40 500


66

132

132

264


Към списъка на сградите Прелистете списъка нататък