В Подземието можете да намерите както външните, така и подземни владения - Казарми.Външните владения може да се открие както при проучването на Кралството, така и при проучването на Подземието и ще бъдат видими и в двете клетки.

Казарми може да се открие само при проучването на Подземието.

За да изпратите проучватели в Подземието, отворете Експедиционен корпус и поставете отметка Подземиета до координатите на клеткатаНе можете да изпращате мисия от други градове. Подземните мисии могат да се изпращат само чрез Рудник, Мина или Столицата.

Ето защо, когато се опитвате да изпратите проучвателя до Подземието от неподходящо владение ще видите известие:В Подземието има наказание за продължителността на всички подземни мисии - плюс 25%.
Можете временно да премахнете наказанието "+ 25%" с Турнирна услуга