Клановете имат по-широки функции, отколкото съюзите.

За да регистрирате клан, трябва:

  • да изучите науката Кланове
  • да построите сградата Дипломатически корпус
  • в командата Кланове (в сградата Дипломатически корпус) да регистрирате нов клан. Гледайте да не създавате кланове с много приличащи си имена. В случай, че имената на клановете си приличат така, че другите играчи могат да ги помислят за един и същи клан, администрацията си запазва правото да преименува клана.
  • Да изпратите покана до играчите и да изчакате те да я приемат.

За да влезете в клан трябва:
  • да изучите науката Кланове
  • да построите сграда Дипломатически корпус
  • в команда Кланове (в сграда Дипломатически корпус) да приемете покана за влизане в клана, който сте избрали.

В клана могат да членуват от 5 до 100 човека. Ако в клана членуват по-малко от 5 човека, той има статут "Регистрира се" и не се смята за пълноценен клан. В рейтингите такъв клан е оцветен в сиво.
Максималният възможен брой членове на клана се определя от нивото на клана. Увеличаването на нивото се извършва в сграда Дипломатически корпус.

Има два типа кланове: Монархически кланове и Демократически кланове.

Нарастване на нивото на клана
Всяко повишаване на нивото на клана изисква определена сума в злато, внесена от на играчите. Да плащат за развитие на клана могат само играчи, постигнали 10 000 000 от общия рейтинг. Вноски се правят чрез иконата Злато - "Плащане" в командно меню "Кланове".
Всеки клан се създава като монархически. След като стигне 3 ниво, кланът може да стане демократически.
Ниво Капацитет,
участника
Стойност,
Стойност,
1 5
2 10 50 000 25
3 15 150 000 100
4 20 300 000 300
5 25 1 000 000 800
6 35 5 000 000 2 000
7 50 10 000 000 5 600
8 10020 000 000 16 000

Ако лимитът за покана на участници в клана е изчерпан, не можете да поканите нов участник. Също така не можете да изпратите повече покани, отколкото предвижда лимитът (дори ако някои от първите ви предложения не са били приети). Затова преди да приемете някой играч в клана, трябва да влезете в контакт с него, да го попитате за приоритетите му, количеството време, което той ще може да прекарва в играта и т.н. Съответно да изпратите покана, когато сте сигурни, че той ще се съгласи.За да излезете от клана.
Влезте в Дипломатически корпус, в командното меню Кланове, в реда с името на клана натиснете бутон "Излизане от клана".
Няма да излезете от клана веднага, а след един ден, след като се задейства броячът на обратния таймер. Излизането не може да се отмени.
Старейшината на клана има достъп за построяването на сградите Склад на клана и Резерват на клана.
Старейшини на клан, внимавайте да не сбъркате иконите, вие имате още една икона - "Разформировай клана".


Изключване на играч от клана.
Старейшината може да извади някой играч от клана. За целта в Дипломатическия корпус в командното меню Кланове трябва да се натисне името на съответния играч и в появилия се прозорец да се натисне командата „Изключи играча от клана”. Играчът няма да излезе от клана веднага, а след един ден, след като се задейства броячът на обратния таймер.

Разформироване на клана.
Старейшината на клана може да разформирова клана. Разформироването на регистриран клан се извършва след един час, след като се задейства броячът на обратния таймер. През това време разформироването може да се отмени.


Как да разберем кой е старейшина на клана?
Влезте в Рейтинг, изберете раздела Кланове и въведете името на клана в полето за търсене.
Когато търсенето даде резултат, посочете с мишката името на клана и в отворилото се прозорче ще видите името на Старейшината и координатите на неговата Столица.Права на участниците на клана:

  • Старейшина на клана
  • Военен министър
  • Ковчежник

«Старейшина на клана» може да дава права на «Военен министър» и «Ковчежник» на който и да е член на клана или да отнеме от него такива права. Тази възможност е достъпна чрез бутона "Права на участника на клана", който се намира в сградата Дипломатически корпус, команда Клан, вътре в блока с логин на играча.

Право «Ковчежник» дава възможност да приема в клана и да изключва от клана който и да е играч, включително Военен министър, с изключение на Старейшина на клана. Право «Ковчежник» дава достъп към сградите «Склад на клана» и «Резерват на клана» чрез бутоните, разположени в диалогово меню с права на играча.

Право «Военен министър» дава възможност да приема в клана и да изключва от клана който и да е играч, включително Ковчежник, с изключение на Старейшина на клана. Военен министър вижда в своя прозорец на мисии атаки, изпратени срещу членове на клана, оцветени в червено. Атакуващите мисии могат да не се виждат, като се прибере флагчето «Показвай атаки срещу съклановци».