Във всеки град има 4 селища, в които също ще можете да строите сгради, след като развиете Централната сграда до максималното ниво, отворите портата и изучите науката "Селища".

В селища добивните предприятия работят 30% по-бързо (бонус на селищата) от тези, които са построени в рамките на Градските стени. Но до селищата, освен Вас, се домогват и Вашите най-близки съседи по кралство.

НАПРИМЕР: На рисунката градът в квадрат 14 (777) има общи селища с града в квадрат 6 (Ново Рудно)
Останалите селища градът в квадрат 14(777) дели с квадрати 4,5,6,13,15,22,23,24.

Ако някой е построил сграда в общо селище, то тази сграда ще бъде оцветена в червено в града на съседа му.

НАПРИМЕР: Сгради на града от квадрат 6(Ново рудно) са показани в червено в града от квадрат 14(777)

Това не Ви пречи да построите сграда върху свободен парцел в същото селище. Същевременно Вашите сгради ще бъдат показани при съседа Ви също в червено.

Сградите в селищата могат да бъдат разрушавани при мисия Разрушаване на сгради в селищата.
Сгради в рамките на Градските стени не могат да се разрушават.