Артефакти работят, когато са облечени върху куклата на героя. Освен:
1. Артефакти не работят при слисания герой.
2. Артефакти не работят при героя в Убежището.
3. Ако героят напуска владението, артефактите, които действат върху владението, не работят. Изключение правят ефектите, даващи увеличение на науката.
Артефактите действат върху специални юнити и сгради само в това владение, в което се намира герой с тези артефакти.

Как се получават артефакти:
1.Артефактите се появяват в руините в момента, когато руините биват разграбвани.
Шансът в руината да се появи артефакт зависи от нивото на руината.
В една руина се появява максимум 1 артефакт.
При атака от няколко играчи шансът е един за всички герои, и когато се падне, той отива при случаен герой. Артефактът може да бъде заграбен от играч в руината, само ако в мисията има герой от каквото и да било ниво.
2.Артефакти могат да се купят от търговец.
3.Артефактът може да бъде получен като награда за победа в турнира и като награда от някои куестове.

Комплекти
Артефактите се събират в комплекти. В няколко комплекта не може да има един и същ артефакт. Всеки един комплект има своето ниво, и се състои от определени артефакти от същото ниво. Комплектът, облечен върху един герой, има допълнителни ефекти.
Списъкът на артефакти се намира долу.
.viewer > iframe { width:100%; height:770px; } https://mlgame.bg/heropedia?viewType=ARTIFACTS&clientType=html