Проучватели се изпращат до празни полета в кралството, за да открият Руини, Външни владения в полето или да изберат подходящо поле за основаване на нов град – мисия Проучване на местността.
Проучвателите могат да откриват руини от всички по-ниски от техните Звания, от тяхното звание и от званието, с една степен по-високо от техния.
Руини от 7 ниво се откриват от проучвателите на играчи с всякакво звание.

ВНИМАНИЕ: в отчетите на проучвателите няма информация дали в селищата има вражески сгради. Затова преди заселването се препоръчва съседните градове да се подложат на шпионаж.
Проучването на едно и също кралство е възможно само един път в час.

За да се изпрати мисия е необходимо:

  • да има Проучватели (тренират в сграда Експедиционен корпус)
  • да има достатъчен радиус за действие на проучвателите съгласно науката Картография

И така, изпращаме:
1.Кликваме върху полето, където искаме да изпратим проучвател, натискаме бутон Проучи

2.В прозореца Изпращане избираме скоростта, с която ще се движи проучвателят.


След изпращането на проучвателя в прозореца на мисиите ще можете да виждате информацията за дадената мисия.

В съобщенията ще получавате отчет от всеки проучвател.
Ако това е отчет за празно поле, в него няма да се виждат сградите в селищата, ако те са били построени от обекти в съседните полета. За да получите такава информация, изпратете шпиони до съседните полета.

Загиване на проучватели. Проучвателите могат да загинат при изпълнение на мисията си и вие няма да получите информация за дадено поле. Вероятността да загинат зависи от скоростта им на предвижване. Тя е в рамките на 2% до 10%. Колкото по малка скорост на предвижване изберете при изпращането, толкова по-малка е вероятността проучвателят да загине.

Ако в някое поле веднъж бъде открит някой обект, ще продължавате да го виждате, докато той изчезне. Другите играчи не виждат това владение докато сами не го проучат или докато Вие не им Съобщите за местоположението на владението през менюто на владението върху картата на кралството.

Ако след проучването върху проучваните полета се появи някое външно владение или руина, Вие няма да го виждате дотогава, докато не проучите полето отново. Затова трябва редовно да проучвате полетата повторно. Давността на проучване на дадено поле може да се види в кралството, като се включи мрежата:


Информация за проучените полета се пази в продължение на 1 година.


За играчите с Премиум е достъпна функцията автопроучване на кралството.