.viewer > iframe { width:100%; height:1050px; } https://mlgame.bg/heropedia?viewType=HEROES&clientType=html

Пасивните навици се изписват в квадратната рамка.

Навиците, даващи заклинания - в кръглата. Всички достъпни заклинания се изписват в команда Заклинания.
Играчите с званието Капитан, Магистър, Маршал не могат да наемат Герой-Заклинател.