В играта MyLands действа партньорска реферална система.

Вие можете да позволите на познати и приятели да се регистрират чрез вашия персонален партньорски линк и да получавате процент от техните плащания в играта.
Вие можете да поместите банер или информация за играта на своя сайт и да печелите от това.

Плащането се извършва не за кликвания и не за регистриране, а за парите, похарчени от Вашите реферали при купуването на игрови услуги. Рефералите са ползватели, които се регистрирали чрез Вашия линк.
Статистика: Около 10% от всички регистрирали се ползватели още през първите две седмици започват да харчат пари.

Как се получава партньорски линк?#

Влезте в портал, натиснете бутон «Финансова сметка», командно меню «Партньорска програма».
Тук е показан Вашият персонален партньорски линк и всеки момент тук можете да разгледате статистиката по плащанията на Вашите реферали. В партньорския линк след знака "равно" е посочен Вашият индивидуален номер. Например, на тази картинка той е 18664.


Как да поместите линка към играта в сайта си?#


За да поместите линкове към играта в своя сайт, поместите текст на линка, даден по-долу, като заместите текста "ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР" с Вашия индивидуален номер (това е номерът от Вашия партньорски линк след знака "="). :

  <a href="https://bg.mlgame.org/?bonus=ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР&state=register">MyLands – Най-добрата браузърна игра на 2010 година! </a>

Как да поместите банер в сайта си?#

За да поместите банер , поместете в страницата си кода на банера, като заместите текста "ВАШИЯТ УНИКАЛЕН НОМЕР" с Вашия индивидуален номер (това е номерът от Вашия партньорски линк след знака "="). ПРИМЕРИ на баннери за поместване Виж под статията, кодовете са посочени под всеки от тях.
НАПРИМЕР, ако Вашият индивидуален номер е 18664 и Вие искате да поместите банер 200x200, поместете на страницата си:
<a href="https://https://bg.mlgame.org/?bonus=18664&state=register"><img src="https://bg.mlgame.org/wiki/attach/Referal/banner200x200.jpg"></a>

Как да изчислите своя доход?#

Процентът Ви се начислява от дохода от играта на реферала Сумарно по всички сървъри, където той играе. Доход от играта означава разликата между това, което рефералът е похарчил в играта (за Абонамент и платени услуги) и това, което е спечелил от играта във всички сървъри. Тоест, ако за едно денонощие общият брой ЧП, похарчени от Вашия реферал за услуги в играта е повече от броя на тези, които е спечелил, вие ще получите за това денонощие процент от тази разлика.

Вие получавате 10% от дохода касаещ реферала.