Рудниците , както и Мините, са разположени под земята, в топографски район от типа “Подземие”. Подобно на градовете, в тях има свободни парцели, върху които можете да строите сгради. Някои сгради не могат да се строят в Рудниците, някои, напротив, могат да се строят само в тях.


Рудниците имат 5 нива. От нивото на Рудника зависи броят на парцелите в него и бързината на добива в Централната сграда.
Срокът за експлоатация на рудника е в диапазона от няколко дни до няколко месеца. Срокът за експлоатация е изписан в Централната сграда. След като срокът на експлоатация изтече, рудникът се унищожава заедно с всичките му ресурси и сгради. В момента, в който се унищожи, войските на играчите, разположени в Рудника, го напускат с мисия Бягство и се отправят към най-близкия град на съответния играч .

«Тунелът» в Рудниците е аналог на Градската порта и по същия начин се отваря автоматично 7 дни след последното Ви влизане в играта и разликата е само тази, че сградите в Рудниците не се повреждат 3 дни след като достъпът до тях бъде затворен , както се случва със сградите зад стената.
Тунелът се отваря 5 минути и се затваря 6 часа.

Играчът може да се откаже от от Рудника, като натисне в кралството бутона, аналогичен на бутона за премахване на град. Виж премахване на град.
Ако сте избрали създаване на войски в Рудник и сте се отказали от него, тези, които са били създадени, ще останат в него.

Централната сграда на Рудника добива някой случаен ресурс от генерирания в съответния Рудник.