Прирастът на населението зависи от:

  • Централната сграда
  • сградите Жилища
  • размножаването на свободното население. Размножаването на свободното население в час = 0,04*(свободно_население)

Можете да видите от какво зависи прирастът на населението в Централната сграда на съответните владения.


Прирастът на населението е ограничен от площта на всички Жилища + Централната сграда. В Централната сграда се вижда и броят на жилищните места.

Понякога жителите във владенията могат да станат повече от жилищните места (например, ако сте откраднали или преселили жители от други владения), но тогава “излишните” започват да умират по-бързо или по-бавно, в зависимост от броя им. Колкото повече са излишните, толкова по-бързо умират. Най-напред умират свободните, когато свободните свършат – започват да умират заети. Заети умират във всички сгради на принципа на равно вероятната случайност.
Формулата е:
За 1 час при пренаселеност в Х ще умрат: Х * (0.01717 + 0.00002828 * Х) човека.
Базира се върху зависимостта при 100 излишни да умират 2% в час, при 10 000 излишни - 30% в час, съответно при 3000 - 10% в час.

Ако във владението пристига повече от 150 000 жители, излишъкът умира незабавно, без предупреждение.

Свободното население увеличава натрупването на злато от търговия, размножава се по-бързо когато е голям брой, но може да бъде отвлечено.

Заетото население се дели на работници (учени) и строители. Строителите са заети в строителството, подобряването и ремонта на сградите. Работниците осигуряват пълноценната работа на добивните предприятия. Ако се извършва ремонт в две сгради едновременно и строителите недостигат, тогава след приключването на ремонта в едната сграда недостигащият брой строители ще отидат в другата, а излишните ще се присъединят към свободното население.

Работниците и строителите в сградите могат да се преразпределят със съответните плъзгачи в сградите.

Ако във владенията не са запълнени всички места за строители и работници и има свободно население, свободните хора могат да бъдат изпратени на работа с бутоните “Запълни сградата със строители” и “Запълни сградата с работници”.