Гробница е специален вид на владение на чудовища, в което са скрити магическите Рецепти.

Тези владения се появяват на картата на Поземието по случаен начин. Само Сюзерените могат да ги намерят с помощта на проучвателите им.В гарнизона във владението се намира армията на чудовища възглавявана от герой-чудовище. В момента на появяването на нова Гробница еднин от възможни рецепти се генерира в чантата на героя и по случаен начин. При успешна атака срещу Гробница инициаторът на мисията взема рецепта, ако вече е изучил науката Алхимия от третото ниво и в чантата на неговия герой има дори един свободен слот. Продължителност на живота на Гробница е 72 часа или докато тя не е разрушена.

В момента на изпращането на атака срещу Гробница армиите на чудовища от най-близките Гробници могат да се притекат на помощ. При това гарнизонът във владението, откъдето излезе мисията Помагачи, не се променя. Броят на изходящите мисии Помагачи в Гробница не е ограничен, а броят на входящите мисии е под две.