Званието на даден играч може да се види, като натиснете бутона Информация в менюто на владението върху картата на кралството или в рейтинга.

Играчи с по-ниско звание могат да атакуват градове на играчи и владения на Чудовища (Руини) с по- високо звание.
В миньорския и икономическия сървър не можете да нападате градове на играчи и руини на Чудовища, които имат по-ниско звание от Вашето.

В играта е достъпна функция на ОТЪМЩЕНИЕ. Ако вашият град е нападнат от играч с по-ниско звание, тогава имате еднократна възможност да си отмъстите от момента на атаката, атакувайки всеки град на нападателя в рамките на 24 часа.

ВНИМАНИЕ! За мините и рудниците правилото за званията не важи. Играч с всякакво звание може да атакува Мини и Рудници от всякакво ниво.

След като играчът придобива определено звание, върху неговата Столица се налага временното заклинание "Жал".
В миньорските и икономическите сървъри — след придобиването на званието Сюзерен.


Система на званията.

Звезди Звания От, брой Точки_Звания
Оръженосец 0
Капитан 60 000 000
Магистър 125 000 000
Маршал 350 000 000
Сюзерен 650 000 000

Точки_Звания = Общ_Рейтинг + (Рейтинг_Мощ на_Армията * Коефициент)

Коефициент = 80.
За да видите, колко рейтинг прибавя всеки юнит, кликнете тук.

За да видите колко точки рейтинга ви остават до следващото звание, погледнете най-горния ред в прозореца на Рейтинга.


Атака срещу градовете на другите играчи и на Чудовищата: При атака срещу град или Руини съответствието между званието на играча и това на владението се проверява само след предприемане на атака. След като атаката е предприета, промяната на званието на играча не влияе по никакъв начин върху резултата от грабежа.
Собствените отреди, включили се към дадена мисия от други владения, дори след промяна на званието действат според правилата, които важат за мисията инициатор.


Атака от страна на руините: Може да има вариант, когато руина напада играч със званието, различно от нейното.
Чудовищата избират жертвата и проверяват званието на играча в момента, когато планират атаката си.
След планирането на атаката и до момента, в който Чудовищата излизат от руините, минава известно време, през което званието на играча може да се промени.