Първи град#

Вашият Първи град е Столицата. Първият град може да се развие до нивото, максимално измежду всички съществуващи нива - пето.

До всеки град има по 4 селища, в които също могат да се строят сгради.
Градовете не могат да бъдат превземани, за разлика от Външните владения, които могат да се превземат от други.

Столица#

Столицата, за разлика от другите градове, има винаги 51 парцела за сгради.
Столицата не може да се отстрани. Всички награди идват в нея. Има определени сгради, които могат да се построят само в Столицата.
Статутът на Столицата може да се промени, след като се изучи науката "Пренасяне на Столица".
Координатите на Столиците на другите играчи се виждат, като поставите курсора върху името на играча в Прозореца на рейтинга или в Съобщенията, след като сте го добавили в Контактите си.


Навигация по градовете#

По-нататък, когато овладеете съответната наука, можете да основете още 7 града. Размерът им ще зависи от полето, в което сте изпратили заселник.
Затова, когато избирате място за нов град, проучвайте полетата в кралството.

В горния край на прозореца виждате името и координатите на Вашите владения . Ако искате да се преместите от едни свои владения в други, изберете желаните от падащия списък.

Ниво на града#

Отначало във всеки нов град има само по 22 парцела. Колкото повече подобрявате сградата на Кметството, толкова повече стават парцелите в рамките на Градските стени, но те са ограничени от съответния Максимум за полето, върху което е построен градът (освен Столицата).

Затова, ако искате да основете град от по-високо ниво, предварително проучете заселническите полета и вижте до какво ниво може да стигне градът, който искате да основете в съответното поле.

Друг начин да се увеличи максималният брой парцели в града е, като изучите науката „Разширяване на града”. Но разширяването е възможно до максимум 43 парцела, независимо от максималното ниво на Централната сграда.
В този случай парцелите на града ще се увеличат, но нивото на Централната сграда ще остане непроменено.

Максимално Брой парцели ОТДО
ниво на града
1 22 22
2 23 27
3 28 33
4 34 38
5 39 43

Телепортация на града#

Своя град заедно със сградите в селищата, може да се телепортира до посочените координати. За да направите това, кликнете върху празна клетка на кралството и изберете съответния бутон в кръглото меню. Избраната клетка не може да се споделя с селища с други градове/владения. Услугата струва 99 ЧП. В случая на неуспешно опитване да се телепортира град, ЧП също се взема, затова преди да извършите телепортация, проверете полето.

Телепортацията става достъпна само след изучаване на науката Земеустройство.
При телепортирането нивото на града и броят на парцелите в града остават същите, непроменени. Теренът се променя на новия.
Ако при телепортацията добивни сгради попаднат в клетки с други ресурси, тези сгради ще бъдат разрушени след като се появи диалоговия прозорец за предупреждение.

Градът се прехвърля мигновено. Не може да се телепортира града 6 часа преди входяща атака или ако в града имат свои входящи / изходящи мисии. При телепортиране всички мисии на помагачи в града се анулират, включително с помощта на Древните. Ако портата в преносим град е отворена тя веднага се затвори при телепортирането. За първи път след телепортирането градските порти отварят се по-бавно, а след това според стандартния таймер.

Заличаване на град#

Играчът може да заличи всеки свой град, но не и Столицата. След потвърждаване на командата за заличаване на града всички сгради и ресурси, които се намират на територията му, също се заличават.
Войските, които са се намирали в града дотогава, ще отидат на мисия Бягство в най-близкия град.