В игровата поща може да се влезе, като се натисне бутон „Съобщения” в левия долен ъгъл на екрана.

Как да напишем писмо до друг играч?
- Или от картата на кралството: кликнете с мишката върху владението на играча, в появилото се кръгово меню натиснете изображението на писмо.

- Или от града / картата на кралството: Влезте в игровата поща, натиснете бутон "Ново съобщение" долу. Или в списъка на контактите до името на нужния играч изберете изображението на писмо.


Как да напишем писмо до целия клан?
В менюто за изпращане на писмо вместо да попълните графа „Адресат” сложете отметка „До целия клан”.


Как да изпратим отчет за владението?
Маркирайте владението на даден играч и кликнете върху него с левия клавиш на мишката. Там ще се появи меню, изберете изображението на група писма.

Как да изпратим съобщението в архив?