Върху парцелите на градовете, селищата и другите владения можете да строите, подобрявате и премахвате сгради, както и да ремонтирате сградите, повредени при нападение.
Строителството, подобряването и ремонтирането на сградите става срещу определено количество ресурси и за определено време с участието на население, което по време на строителството се превръща в работници. Колкото по-малко работници работят в сградата, толкова по-дълго тя се строи /подобрява/ ремонтира.
След приключването на дейностите строителите отиват в друга сграда, която се строи или ремонтира, ако има такава.

Сградите на всяка раса изглеждат различно. По-долу са показани сгради на различните раси - Рицари, Елфи, Демони и Тъмни елфи.

Централна сграда и Порта – специални сгради, които всеки град има от самото си създаване.


Общински#

Жилища
Пазар
Складове
Тераформатор
Дипломатически корпус
Възкресителница
Храм
Склад на клана
Резерват на клана
Съкровищница

Таверна
Тъмница

Добивни#


Особеност на Добивните сгради е, че в тях винаги трябва да има работници или учени.
Алхимическа лаборатория
Колиба на дърваря
Каменоломна
Дюкян
Мелница
Железен рудник
Златно находище
Чаша на изобилието

Военни#


Във Военните сгради се провеждат тренировките на юнитите за бойни мисии.
Къща на васалите
Казарма
Конюшня
Бастион на пегасите
Стрелбище
Манастир
Орден на наемниците
Училище за магии

Специални#


В Специалните сгради се провеждат тренировките на специалните части за невоенни мисии.
Търговска гилдия
Шпионска гилдия
Контрашпионска гилдия
Експедиционен корпус
Колонизационен център
Кула на пророците
Огледална кула

Защитни#


Укрепление
Кула
Магическа кула

Ако Ви се налага да премахнете някоя своя сграда, натиснете бутона “Заличи” в кръговото меню.
Ако вече нямате достъп до парцелите, върху които сте имали сгради, (например, ако сте преместили Столицата), сградите Ви ще се заличат автоматично.
Работниците и строителите в тези сгради и в двата случая няма да загинат, а ще отидат към свободните.
Ако сградите са били разрушени от противник, виж Бойни мисии – тогава загиват.