Въвеждане на пари #

Намирайки се в играта, натиснете в панела на ресурси върху изображението на ЧП или върху цифрата на количество ЧП.

Известно време след началото на играта играчът получава известие за минимално необходимото плащане от 100 Чп, за да продължи играта, ако му хареса. За да извършите задължително плащане, трябва да използвате един от представените методи за плащане в прозореца със задължително известяване за плащане. Ако представените методи за плащане не са подходящи за вас, можете да въведете 100 ЧП на сървъра по всякакъв начин (включително подарък от друг играч). Системата ще счита такова плащане за задължително, изтегля ЧП от акаунта ви и Вие можете да продължите играта.

ВНИМАНИЕ! Задължителното плащане не се кредитира във вашия акаунт като Черните перли!

В отворилия се прозорец изберете начин на плащане:


Забележка: Прозорецът на избор на плащане също може да се отвори и по друг начин.

Финансова сметка#

Движения по сметка и състоянието на сметката може да се види с помощта на бутона "Финансова сметка" в прозореца на избор на сървърПрехвърляне на ЧП#

Вие винаги можете да прехвърлите ЧП от портала в конкретен сървър.Разпространени грешки при плащане.#