Има два вида фракции - Тъмна и Светла, а също понятието Отстъпник, когато даден играч бива лишен от подкрепата на своята фракция.

Светли елфи и Рицари - привърженици на Светлата фракция.
Тъмни елфи и Демони - привърженици на Тъмната фракция.

Чудовищата не се отнасят към никоя фракция, от тях при никакви условия не може да се получи фракционен рейтинг.


Отстъпник.
При нападение срещу което и да е владение (включително външно) от страна на играч от Вашата раса, атакуващият за 7 дни се превръща в Отстъпник. Играчът става отсъпник по време на боя.
Всички владения на този играч се изписват в червено в кралството.


Бонуси за атака срещу расата/фракцията:
При нападение срещу владение от своята фракция на атакуващите войски се намаляват -25% от атаката.
При нападение срещу владение от своята раса, на атакуващите войски се намаляват -50% от атаката.

Отстъпникът може да бъде атакуван от играчи от собствената му раса/фракция без дисбонуси от атаката по раса/фракция.
Расовият бонус защита на отечеството не действа, ако някой играч е Отстъпник.


Вие можете незабавно да престанете да сте Отстъпник, ако използвате древната магия на Черните перли. За целта кликнете върху своето владение в кралството и изберете бутон "Възстановяване на репутацията". В отворения прозорец ще бъдат посочени цената на тайнството и начините за плащане.

Рейтинг.
За победите на играчите от една фракция над играчите от друга има отделен рейтинг "Лоялност на фракцията".
Лоялност на фракцията е стойността на убитите юнити в златен еквивалент при играчите от вражеската фракция (тъмни или светли) или на Отстъпниците от която и да е фракция. Точки за фракциите се начисляват само в полза на атакуващите играчи. На защитниците не се начисляват.

При атакуване на владение, където друга фракция е помагач, за атакуващата страна фракцията на помагачите не се зачита, тоест смята се, че се атакува фракцията на владението.
Чудовищата помагачи не влияят върху промяната на фракционния рейтинг .


Ако атаката е била съвместна, тогава се присъждат точки в съответствие с броя на атаката на армията в началото на битката.

ПРИМЕР за определяне на бонусите и фракционния рейтинг за расата Демони.

Раса на атакуващРаса на защитникБонус за фракцията за атака
атакуващ
Фракционен рейтинг Бонус за защита на отечеството
за защитник
Демон Рицар 0 + +25
Елф 0 + +25
Демон -50 - +25
Дроу -25 - +25
Немъртви -25 - +25
Отстъпник 0 + 0Отговори на често задавани въпроси FAQ