Науки#


Основни#


Порта. След като изучите науката Порта, ще можете да отворите портата на града
Проучване на селищата. Отваря ресурсните парцели и чуждите сгради в селищата. Дава Ви възможност да строите сгради в селищата.
Строителство. Дава Ви възможност да строите или подобрявате 1 или няколко сгради едновременно, в зависимост от нивото на науката.
Тераформиране. Дава Ви възможност да построите сградата Тераформатор.
Ремонт. Дава Ви възможност да ремонтирате от 1 до няколко сгради едновременно, в зависимост от нивото на науката.
Ръководене на мисии. Дава Ви възможност да изпращате няколко мисии едновременно.
Външни владения. Дава Ви възможност да имате повече външни владения.
Подземни владения. Дава Ви възможност да имате подземни владения

Бойни#


След като изучите 1-во ниво на науката, вече ще можете да построите сградата, в която да подготвяте юнитите си от съответния вид. За да се издигнете на по-високо ниво в науката, трябва първо да платите разликата между цената за предишното и следващото ниво на обучение за всички юнити от този вид, с които разполагате или подготвяте в момента (включително тези, които са на поход). Можете да извършите плащането от всяко владение. Ресурсите ще бъдат изтеглени от владението, в което се намирате или от маркираното в падащия списък на владенията.

Носач.
Воин.
Конник.
Летящ.
Стрелец.
Лечител.
Наемник.
Магьосник.

Защитни#


Тези науки Ви помагат да се защитавате или Ви дават възможност да строите защитни сгради.

Скривалище. След като изучите Скривалището, нещата се случват сами. Принципът му е лесен: Ресурсите, чието количество е посочено в горния панел и е равно на обема на скривалището, вече ще са защитени от ограбване. Обемът на скривалището зависи от нивото на науката “Скривалище” и е посочен в Кметството, в жокера за количеството ресурси в горния панел и в жокера към науката “Скривалище”. Ресурсите на пазара НЕ са защитени в скривалището.
Убежище. Дава Ви възможност да криете войските си в убежището. Започвайки от второ ниво, допълнително намалява заплатата и разходите за преместване на войски до убежище на столицата
Кули. Дава Ви възможност да строите Кули
Укрепления. Дава Ви възможност да построите сградата Укрепление.
Магически кули. Дава Ви възможност да построите сградата Магическа кула.
Дипломация. Дава Ви възможност да построите сградата Дипломатически корпус. Дава Ви възможност да сключвате съюз с 1 или повече играчи, в зависимост от нивото на науката
Кланове. Дава Ви възможност да влизате в кланове. Дава Ви възможност да създавате клан.
Храм. Дава Ви възможност да построите сградата Храм
Възкресяване. Дава Ви възможност да построите сградата Възкресителница
Кланови замъци. Дава Ви възможност да имате кланови замъци

За Сградите#


След като изучите някоя от науките, посочени по-долу, можете да строите сгради от съответния вид.

Пазар. Дава Ви възможност да построите сградата Пазар. В зависимост от нивото на науката , Ви позволява да търгувате с пазарите в същото кралство, в което сте Вие или с други, в радиус от няколко кралства.
Търговия. Дава Ви възможност да построите сградата Гилдия на търговците. Позволява Ви да обучавате Търговци
Шпионаж. Дава Ви възможност да построите сградата Гилдия на шпионите. Позволява Ви да шпионирате чуждите владения в радиус от няколко кралства.
Контрашпионаж. Дава Ви възможност да построите сградата Гилдия на контрашпионите. Позволява Ви да подготвяте контрашпиони.
Наблюдение. Дава Ви възможност да построите сградата Кула на пророците. Позволява Ви да шпионирате чужди мисии в радиус от няколко кралства.
Отражение. Дава Ви възможност да построите сградата Огледална кула. Позволява Ви да подготвяте Огледала
Картография. Дава Ви възможност да построите сградата Експедиционен корпус. Позволява Ви да проучвате околности в радиус от няколко кралства.
Колонизиране. Позволява Ви да построите сградата Колонизационен център. Позволява Ви да владеете повече от един град. \

Подобрения#


Осигуряват допълнителни удобства или предимства.

Разширяване на складовете. Увеличава капацитета на складовете.
Земеустройство. Позволява Ви да построите необходимата Ви сграда върху ресурсен парцел.
Пренасяне на Столица
За да преместите Столицата си, изучавате науката и науката се зарежда. След това натискате заредената наука и от появилия се списък избирате града, в който искате да пренесете Столицата си. Това е всичко, Столицата Ви е вече пренесена. Този град може да е от всякакво ниво, ако щете и първо. Като във всяка друга Столица, в него стават достъпни 51 парцела. Максималното ниво на ЦС няма да се промени и ще остане каквото е било преди пренасянето. Тоест в град с ЦС от ниво 2 може да има 51 парцела.
Ако сте преместили Столицата от първия град, в който е била, в него ще останат 43 парцела, а ако този град не е бил първоначалната Ви Столица, в него ще се върнат толкова парцели, колкото са били преди да стане Столица.
Сградите от излишните парцели в старата Столица ще изчезнат. Освен това, ако в старата Столица сте имали постройки, които се изграждат само в столица, те ще се разрушат (Например, Дипломатическият корпус) и Вие ще трябва да ги строите в новата Столица.
Войските на Древните, които са били в предишната столица, ще останат на място в същия град.

Хазна . Намалява надницата за войската
Разширяване на града. Разширява границите на избрания град с 1 парцел, но без да стават повече от 43 в града. Когато броят на парцелите се увеличава чрез наука, нивото на Централната Сграда не се променя.
Ако искате да разширите някой свой град с 1 парцел, изучете науката и тя ще се зареди. После кликнете върху заредената наука и от появилия се списък изберете града, който искате да разширите. Това е достатъчно, в избрания град вече има допълнителен парцел в рамките на Градските стени.
Ако искате, можете да повтаряте операцията толкова пъти, с колкото парцели искате да разширите града. Всяка ще струва 25 000 единици наука.

Технология за добив. Увеличава с определен % придобиването на всички знания, свързани с добив на ресурси.
Военна подготовка . Увеличава с определен % бързината, с която се подготвят всички войски.

Геройски#

Управление на героите. Дава Ви възможност да наемате героите и да ги развивате до 12 ниво. Колкото по-високо е ниво на науката, толкова повече герои може да има играчът. Броят на слотове за героя в убежището е равен на броя на героите, които можете да наемете съгласно науката «Управление на героите».

Майсторство на героите. Максимално ниво на героя зависи от науката «Майсторство на героите». Без изучаването на тази наука нивото на героя не може да е по-високо от 12. След постигането на максимално ниво съгласно науката опитът престава да расте.


Пленяване на героите. Дава Ви възможност да строите сградата Тъмница.


Лагер. Позволява на героя да основава лагер. То ест Ви дава възможност да изпращате Героя в мисия "Основавай лагер". Заедно с нивото на науката расте броят на лагерите, които играчът може да има едновременно.


Алхимия
1. Позволява да прави сгради и артефакти съвършени
2. Позволява да граби магическите кристали и руни
3. Позволява да свършва рунически ритуали
4. Позволява да граби магическите рецепти

Ускорено изучение. Увеличава опита, получен от героите в битка.

Герой пълководец. Позволява ви да наемете определен брой герои от класа Пълководец в Таверната. Променя параметрите на науката "Управляване на героите" с +1, но не повече от 7.


В процеса на обучение можете да прехвърляте научни единици от една наука в друга. Ако са в повече от необходимите, ще ги изгубите.