Черни перли (ЧП) - специален ресурс, който може да се използва за купуване на игрови удобства и подобрения (използване на Древна магия).

Как можете да се сдобиете с Черни перли :
- като превземете Солено езеро или Граал. ЧП се добиват в Централните сгради на тези владения.
- Черни перли могат да се откраднат от чудовищата, които живеят в Руините.
- Те могат да се купят срещу златен ресурс в аукционната къща, която се намира на Пазара.

ЧП не могат да се откраднат от друг играч, те са прикачени към акаунта му на сървъра и не са свързани с конкретни владения.

Можете да подарите на друг играч ЧП, ако от менюто изберете услугата "Да подаря ЧП".


С черни перли можете да купите:

Премиум#


Какво Ви дава Премиум:

* Автоматично изпращане на изследователи . Как да зададете автопроучване
* Бърз преглед на изследваните полета чрез общата карта
* Населението не напуска сградата при продължително отсъствие на управителя
* Населението не вдига бунт при продължително отсъствие на управителя
* Броячът не изчезва при продължително отсъствие на управителя
* Реда в изучаването на науките. Как да зададете реда за изучаване
* Реда при построяването и ремонтирането на сградите. Как да зададете строителния ред
* Повече пощенски смайли
* 100 съобщения в архива
* 100 играчи в контакт-листата

Глобални услуги#


Глобалните услуги действат в рамките на всички Ваши владения или се отразяват върху целия Ви акаунт. Какво Ви дават Глобалните услуги:

 • Калкулации за калкулатора на боя 100/1000/5000
 • Проучването в лабораториите на алхимиците от всички владения (Древна магия +25%)
 • Продължителност на мисиите на проучвателите (-50%)
 • Продължителност на мисиите на търговците (-50%)
 • Продължителност на мисиите с героя (-10%)
 • Шансът да се намери магическият предмет в руините (+100%)
 • Опит, който героят придобива в битка (+50%)
 • Надницата за всички войски (-67%)
 • Придобивате колиби на дървари във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате каменоломни във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате рудници във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате Мелници във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате магазини във всички владения (Древна магия +25%)
 • Придобивате Находища във всички владения (Древна магия +25%)
 • Моментално получавате 300 милост от боговете (но не повече от веднъж на 2 дни)
 • Моментално получавате прошка за измяна
 • Излез в отпуска.

Локални услуги#


Локалните услуги се избират за съответните владения. Какво Ви позволяват Локалните услуги:

 • Да затворите портата за 30 минути
 • Да увеличите броя на живеещите във всяко жилище (+10 или +25 на час)
 • Да приключите веднага с всички строителни работи/ремонти на сградите (невъзможно под обсада)
 • Да защитите максимално Гарнизона (слотовете на Подкреплението не касаят Гарнизона)
 • Шанс да повреди всяка сграда във владението (Пример 1: във владението услугата е включена -75%, играчът използва свитък за укрепване от ниво 5 -60%. Атакуващият взе наградата "Шанс да повреди сгради + 100%" и постави артефакта + 60% . Крайният шанс за повреждение е -75-60 + 100 + 60 = + 25%. Пример 2: услугата във владение е -200%, атакуващият е сложил артефакта + 60%. Общият шанс е -200 + 60 = -140, но , тъй като максималната стойност (ограничение) е -90% , тогава крайният шанс -90%. Това означава, че има 90% шанс сградата да НЕ бъде повредена.)
 • Да приключите веднага подготовка на заселник (невъзможно под обсада)
 • Да приключите веднага подготовка на Контрашпиони (невъзможно под обсада)
 • Да приключите веднага подготовка на огледала (невъзможно под обсада)
 • Да промените архитектурата на Двореца на управителите
 • Да подредите сградите във владенията

Автоматизация на героя#


Услугата Автоматизация на героя ви позволява да местите Вашите герои без армия между владения, по даден маршрут, в автоматичен режим, както онлайн, така и офлайн.
 • Не спирайте маршрута, когато следващата точка е недостъпна - Ако тази опция е активирана, героят ще пропусне следващата точка, ако е недостъпна (портата е затворена, собствеността е рухнала и т.н.) и ще отиде до следващият в списъка
 • Повторете маршрута, докато не бъде отменен ръчно - Героят върви по маршрута за неопределено време, докато не го спрете
 • Повторете маршрута N пъти - Героят ще премине по целия маршрут N пъти и ще спре
 • Задайте период на повторение на маршрута - Ако героят премине целия маршрут (от първата точка до последната в списъка) по-бързо от определеното в тази опция, тогава той ще остане в последната точка на маршрута толкова дълго, че от в момента, в който напусне първата точка, докато пристигне в последния момент, когато е изтекло точно времето, посочено в опцията


/%


Освен това, можете да подарите на друг играч анимиран подарък. Добър или лош – какъвто си изберете. Кликнете върху някой негов град в кралството и от менюто изберете "Подаряване на подарък ".


Как да купите Премиум: Кликнете върху иконата със сандъчето в долния ляв панел. В командното меню на "Премиум" изберете "Поръчай". Премиум действа 7 дни. Действието му може да се удължи по всяко време.Как да купите Глобални услуги: Кликнете върху иконата със сандъчето в долната лява лента. В командното меню на "Глобални услуги" изберете услугата, която искате да получите и натиснете “Поръчай”. Някои услуги действат само за периода, посочен в прозореца. Действието на услугата може да се удължи по всяко време
Някои от изброените по-горе услуги могат да се купят и направо в диалоговия прозорец на съответната сграда. Например, услугата “Придобиване на Мелници във всички владения” – в прозореца на сградата Мелница.


Как да купите Локални услуги:. Кликнете върху иконата със сандъчето в долната лява лента. В командното меню "Локални услуги" изберете владенията, за които искате да получите услугата и изберете съответната услуга с бутона “Поръчай”. Някои Локални услуги действат само за периода, посочен в прозореца. Във всеки един момент действието им може да се удължи.
Някои услуги могат да имат няколко стойности, които са избрани в съответното поле. Не можете да подновите услугата за по-ниска стойност, ако в момента е активна по-висока.
Ако поръчате услуга с по-висока стойност, когато е активна по-ниска стойност, тогава текущата услуга ще бъде безвъзвратно отменена.

Някои от изброените по-горе услуги могат да се купят и направо в диалоговия прозорец на съответната сграда. Например, услугата "Затвори портата за 30 минути" - в прозореца за затваряне на портата.