Не всички обекти на картата се виждат с просто око. Вие няма да видите Външните владения и Руините дотогава, докато проучвателите Ви не ги открият. Граалът е видим за всички играчи от момента на появата му на картата.
При това, проучвателите ще предадат информацията за Външните владения само на Вас и другите играчи ще останат в неведение относно разположението на Външните владения дотогава, докато не проучат полето и не получат отчет от своите проучватели.

Външни владения са Кариерите, Откритите рудници, Златните жили, Рудниците, Солените езера и Граал.
Кариерата, Откритият рудник и Златната жила са разположени под земята, играят се по един и същи начин и затова могат да се обединят под общото име Мини.


Рудниците са разположени под земята, но нямат много свободни парцели, в които да се строят сгради.
Соленото езеро е летящ остров, той има 4 парцела за построяване на сгради и собствени селища.
Граал - това е магичната сфера, която има 4 парцела за построяване на сгради, и собствени селища.

Грабеж
Външните владения винаги могат да се ограбят.
Когато ограбвате външни владения, можете да вземете само 50 % от ресурсите и населението.

В Мините и Рудниците има тунел, който е аналог на Градската порта. Той се отваря 5 минути и се затваря 6 часа. Не можете да ускорите затварянето на тунела срещу ЧП

В Солените езера и Граала няма нито порти, нито тунели.

Превземане на владения
Можете да превземете външни владения, само ако сте изучили науката Външни владения .
Ако във Външните владения има построени защитни сгради, трябва първо да ги разрушите. В противен случай няма да можете да превземете владението.
Ако успеете да превземете Външното владение, в него ще се разрушат всички постройки от 1 ниво и някои от по-високо.

Външни владения и Руини могат по всяко време да се появят в някое свободно поле. Затова е добре да ги проучвате повторно!

Отказ от владение
Можете да се откажете от Ваше владение чрез менюто на владението в кралството, ако нямате изходящите си мисии. В този случай войските, които са се намирали в него, ще избягат в най-близкия град чрез мисията Бягство .

Бягство
Продължителността на мисията е като за бойна мисия с голяма скорост. Никакви бонуси/дисбонуси не могат да променят продължителността на дадена мисия.
Мисията Бягство няма да Ви струва нищо. Златото във владението ще си остане, тъй като на войската няма да се плати надница. По тази причина част от войниците ще дезертират.

Продължителност на притежаването
Времето, за което притежавате владението, може да бъде удължено с 30 дни. Изключение правят Солените езера и Граалът.
Цената за всяко следващо удължаване на времето ще расте в геометрична прогресия.
Първото удължаване ще струва 200 ЧП. Второто – 400 ЧП. Третото – 800 ЧП и т.н.

При срутване на външно владение войските, които се намират там, ще бъдат изпратени на мисия Бягство към най-близките владения или в Столицата.