Кариера - външно владение, в което се добива Камък

Златна жила - външно владение, в което се добива Злато

Открит рудник - Външно владение, в което се добива Желязо


В Мината не можете да строите сгради. Първоначално тя има само Централна сграда и Изоставена търговска гилдия. За да извозвате ресурси от Мината, трябва да изпратите търговец в Изоставената търговска гилдия. В случай, че Ви трябват повече търговци, трябва да подобрите сградата до съответното ниво, което не може да е по-високо от 7.
В Мините също има «Тунел» , който е аналог на Градската порта и по същия начин се отваря автоматично 7 дни след последното Ви влизане в играта, като разликата е само, че сградите в Рудниците не се повреждат 3 дни след като достъпът до тях бъде затворен , както се случва със сградите зад стената.
Тунелът се отваря 5 минути и се затваря 6 часа.