Колко време се пазят акаунтите в случай на отсъствие от играта? Какво е това Бунт?

Персонажите на играчите се премахват само в сървърите,
в портала акаунтите се пазят 12 месеца след последното влизане в портала.

От момента на последното влизане в играта, в зависимост от нивото на Централната сграда в първия град или броя на градовете, персонажът ще бъде отстранен след 7 - 42 дни, ако не влезе в сървъра.

Бунт
Преди играчите да бъдат отстранени, те вдигат Бунт (Виж таблицата по-долу), заради дългото отсъствие на управителя разбунтувалите се жители отварят портите във всички владения, ако те са затворени. Тогава градът остава отворен за грабежи.
При Бунт портите се отварят автоматично в 20:00 сървърно време.

Работници
Работниците не бива дълго да остават не нагледани, в противен случай те започват да не идват на работа. Ако управителят не дойде в играта 4 дни, независимо , че има Бунт, 80% от работниците напускат работните си места в сградите.
При влизането на управителя съветникът предлага те да бъдат изпратени на работа с едно натискане на бутона.

Ниво на Централната сграда Отваряне на портите (Бунт) Отстраняване
1 5 дни 7 дни
2 6 дни 8 дни
3 7 дни 10 дни
4 7 дни 21 дни
5 7 дни 42 дни
Повече от 1 град от каквото и да е ниво ЦС 7 дни 42 дни

Влизането на Заместника не се смята за активност на играча в сървъра и не предотвратява отстраняването му.

Ако играчът има Премиум , правилата на Бунта и отстраняването не важат за него, докато Премиумът е валиден.
От момента на приключване на валидността на Премиума се задействат общите правила за отстраняване.

Ако някой играч използва услугата "Излизане в отпуск" – правилата на Бунта и отстраняването не важат за него, докато е в отпуск.

Ако персонажът е бил блокиран завинаги за нарушаване на правилата, той ще бъде изтрит от сървъра след 30 дни от момента на последното влизане в сървъра, независимо от наличието на Премиум.

Отговори на често задавани въпроси FAQ