This page (revision-21) was last changed on 26-Apr-2021 12:07 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:12 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 26-Apr-2021 12:07 2 KB Administrator to previous

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 20 changed 2 lines
Ако __към момента на започване на боя __ Вашите шпиони са повече от контрашпионите на противника, Вие получавате възможност да разгледате снимката на владението на съответния играч към настоящия момент с определеното __ниво на достъп__.\\
4-то ниво на достъп – най- Високо. За Вас е достъпна цялата информация за владението на играча.\\
Към __момента на започване на боя__ се сравнява брой на Вашите шпиони и контрашпионите на противника, определя се, дали ще получите възможност да разгледате моментална снимка на владението на играча към настоящия момент, и ако да, какво __ниво на достъп__ ще имате (вижте таблицата по-долу).\\
4-то ниво на достъп – най- високо. За Вас е достъпна цялата информация за владението на играча.\\