This page (revision-7) was last changed on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous
6 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='brotherhood.png' align='center' }] \\Бутонът __“Братството на меча”__ можете да намерите в Централната сграда, след като изпълните условия на съотвеният куест.\\
[{Image src='brotherhood.png' align='center' }] \\Бутонът __“Братството на меча”__ става достъпен в Централната сграда, след като изпълните условия на съотвеният куест.\\
At line 3 changed 6 lines
Братството на меча дава възможността за възнаграждението да поверите (поръчате) другите играчи да причинят щети на обидниците, които извършиха успешна атака до Вас, в течение __7 суток__ с момента атаки. \\
Братството на меча также позволяет выбрать заказ из существующих заказов других игроков, и, выполнив его, получить награду.\\
Варианты ущерба: \\
а) уничтожение указанных войск обидчика;\\
б) полное разрушение указанного количество зданий в конкретном владении обидчика; \\
в) отъем конкретного Внешнего владения.\\
Братството на меча дава възможността срещу възнаграждението да поверите (поръчате) на другите играчи да причинят щети на обидниците, които успешно Вас е атакували, в продължение на __7 дни__ от момента на атака. \\
Братството на меча също така позволява да изберете поръчка от вече съществуващи поръчки от други играчи и в случая на изпълнението да получите наградата.\\
Възможни видове на повреди: \\
а) унищожаване на указаните войски на обидника;\\
б) пълно разрушение на указаното количество сгради в конкретното владение на обидника; \\
в) превземане на конкретно Външно владение.\\