Видео политика


ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED (ELYLAND LLC) позволява на Ползвателите да създават видео, които съдържат изображения, музика, звукове и други елементи от играта MyLands (авторското право върху които принадлежи на ELYLAND LLC (по-долу - «Кънтент») - по-долу - «Произведения», изключително при условие на спазване на правилата:

 1. ELYLAND LLC позволява на Ползвателите да публикуват Произведенията които съдържат Кънтента само за некомерческо използване, между тях за създаване на видео прегледи на играта MyLands. Забранено е използване на Кънтента в която да е друга комерческа цел.

 2. ELYLAND LLC позволява да се разпространяват Произведенията, съдържащи Кънтента на сайта на ползвателя, който ги създаде, също така на други сайтове с безплатен (свободен) доступъп до такива Произведения. Забранено е да се принуждава публиката да плати за преглед на Произведенията.

  Този правило не се разпространява върху ползвателите които заключиха отделни партньорски програми със сайтове осъществяващи плащане за прегледи на Произведения (YouTube, Justin.tv, Blip.tv, Own3d.tv или Ustream.tv).

 3. На Ползвателите забранено е да дават лицензии за използване на Произведенията съдържащи Кънтента на други лица, безплатно или за компенсация, без предварително писменно съгласие на ELYLAND LLC.

 4. Във Произведенията не бива да се използва недобросовестна и/или съмнителна реклама на играта MyLands, между тях реклама, която обърка или може да обърка потребителите поради нейната неточност, недостоверност, двусмисленост, преувеличаване или премълчаване на факти, които съдържи таква реклама.

 5. Произведенията не може да съдържат дискриминационниизказвания, заплахи, сексуални (еротични, порнографски) материали, оскърбления. Забранено е да се повиква или по някакыв друг начин популяризира в Произведенията опасни за живот и здраве действия. Забранено е използване в Произведенията на материали съдържащи заплаха за живот или здраве на непълнолетно лицо или нарушаване на неговия права.

Произведенията не може да съдържат информация, между тях повикване или реклама на всеки действия, които затрудняват или правят невъзможен достъп до играта MyLands за други ползватели, също така съзнателно извършване на всеки действия, които затрудняват или правят невъзможно извършване от ELYLAND LLC техните задължения, създаване в играта за други ползватели преднамерени пречки, непредвидени в процеса на играта.

Произведенията не може да съдържат информация, между тях повикване или реклама относително предложения за хакване на програмните компоненти на играта MyLands и/или овладяване на дани пристигващи към сървъра и от сървъра, да се създават и се използват мошенически начини, хакване и програмни продукти от трети лица, които могат да променят резултати в играта MyLands, да се използва софтуер осигуряващ “овладяване на дани” на други ползватели или по ныкакыв друг начин препятствуващ на събиране на информация относяваща към играта MyLands.

Произведенията не може да съдържат информация, между тях повикване или реклама на действия позволяващи да се получи достъп до акаунти на ползвателите в Играта MyLands или други игри на ELYLAND LLC.

Произведенията не може да съдържат информация,между тях повикване или реклама на действия насовени към модифициране, променяне, декомпилиране, продаване, разпространяване на модифицирани материали на играта MyLands изцяло или на части, използване на програмни грешки, променяне на програмния код, получаване несанкиониран достъп до сървъра и базата дани на играта MyLands.

Произведенията не може да съдържат информация,между тях повикване или реклама на действия със всеки вътрешноигрови обект, ценност, услуга, игрово платежно средство, между тях:

В Произведенията забранено е да се разпространяват линки към външни ресурси съдържащи информацията посочена в п.5 на този Положение.

 1. ELYLAND LLC не несе отговорност срещу трети лица за съдържание на Произведенията създадени от ползвател.

  Пользователят, който създава Произведенията, самостоятелно несе отговорност за щета причинена на трети лица с посредством на създаване и публикуване на такива Произведения.

 2. ELYLAND LLC има право право във всеки момент да забрани на ползвателя да разпространява всеки Произведения в случай ако не спазва условията на този положение..