UnitParametrs

В таблиците за стойностите на войските по нива е посочено какви количества ресурси и население отиват за подготовка на войските.
Рейтингът в таблицата означава стойността на всички ресурси, необходими за конкретния юнит. Коефициентът на сървъра се взима предвид при по-нататъшните сметки
Параметърът Защита при всички войски първоначално е 0.

Войските на играчи#

Носач
Надница
РейтингКапацитет
1 0 8 0,1 3 25 2 78 50 (Рицари:100)
2 0 12 0,1 4 12 4 3 96 50 (Рицари:100)
3 0 15 0,1 5 6 1 4 110 50 (Рицари:100)
4 0 20 0,1 10 8 1 4 143 50 (Рицари:100)

Воин

Надница
Рейтинг
1 2 - 3 10 0,2 5 60 10 185
2 4 - 6 15 0,3 7 67 8 15 320
3 6 - 8 25 0,4 10 12 15 25 493
4 10 - 12 30 0,4 15 15 20 25 645

Конник
Надница
Рейтинг
1 3 - 4 15 0,2 13 85 15 268
2 5 - 7 25 0,4 19 31 25 453
3 8 - 10 35 0,6 26 42 2 35 656
4 10 - 12 40 0,6 35 45 3 35 728

Летящ
Надница
Рейтинг
1 4 - 6 20 0,3 16 118 20 370
2 8 - 10 30 0,5 20 42 30 608
310 - 12 40 0,7 27 49 3 40 776
414 - 16 60 0,7 40 40 10 40 810

Стрелец
Икономически
сървър
Икономически
сървър
Надница
Икономически
сървър
Рейтинг
125 - 35 15 - 25 6 10 0,4 16 158 6 10 490
235 - 45 20 - 30 10 15 0,7 26 168 15 10 15 740
345 - 55 30 - 40 15 20 0,9 33 22 32 15 20 1013
450 - 60 35 - 45 15 25 0,9 35 25 35 15 20 1120

Лечител
Надница
РейтингВъзкресява
1 0 - 1 10 3,0 25 200 35 10 35601 (Елфи:2)
2 1 15 4,6 35 300 45 15 51802 (Елфи:3)
3 1 - 2 20 6,1 50 400 60 20 69103 (Елфи:4)
4 1 - 2 20 6,1 60 450 70 20 78304 (Елфи:5)

Наемник

Надница
Рейтинг
1 3 - 5 (Демони:5-7)1 0,1 75 1 75
2 5 - 7 (Демони:8-10)1 0,1 90 1 90
37 - 9 (Демони:11-13)1 0,1 105 1 105
48 - 10 (Демони:12-14)1 0,1 120 1 120

Магьосник
Надница
РейтингНамалява щетите от кули и магически кули
1 3 5 2,1 80 107 5 232710 (Тъмни елфи:20)
2 4 10 2,9 118 150 10 326820 (Тъмни елфи:40)
3 5 15 3,9 190 200 15 439030 (Тъмни елфи:60)
4 8 20 3,9 250 0 0 250 15 550040 (Тъмни елфи:80)

Чудовища#


Параметри "Атака" и "Здраве" при Чудовищата са същите, както при войските на играчите.

Носач
Рейтинг Капацитет
1 25 0 0 0 2 25 100
2 25 0 0 0 3 25 160
3 1 0 0 0 4 1 200

Воин

Рейтинг
1 50 1 0 0 1053
2 50 1 0 0 1553
3 5 0 0 0 255

Конник
Рейтинг
1 75 1 0 0 1578
2 75 0 0 0 2575
3 6 0 0 0 356

Летящ
Рейтинг
1 100 1 0 0 20103
2 100 0 0 0 30100
3 7 0 0 0 407

Стрелец
Рейтинг
1 100 1 0 0 6 103
2 100 0 0 0 10100
3 10 0 0 0 1510

Лечител
Рейтинг
1 80 0 2 0 10108
2 50 0 3 0 1592
3 5 0 5 0 2075

Наемник

Рейтинг
1 10 0 0 0 110
2 10 0 0 0 110
3 1 0 0 0 11

Магьосник
Рейтинг
1 80 0 0 1 5101
2 50 0 0 1 1071
3 2 0 0 2 1544

Чудовища от кланов замък#


Носач
Надница
Капацитет
1 0 8 0,1 6 50 2 100
2 0 12 0,1 8 24 8 3 160
3 0 15 0,1 10 12 2 4 200
4 0 15 0,1 10 12 2 4 200

Воин

Надница
1 2 - 3 10 0,2 10 120 10
2 4 - 6 15 0,3 14 134 16 15
3 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25
4 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25

Конник
Надница
1 3-4 15 0,2 26 170 15
2 5-7 25 0,4 38 62 25
38-10 35 0,6 52 84 4 35
48-10 35 0,6 52 84 4 35

Летящ
Надница
1 4 - 6 20 0,3 32 236 20
2 8 - 10 30 0,5 40 84 30
310 - 12 40 0,7 54 98 6 40
410 - 12 40 0,7 54 98 6 40

Стрелец
Надница
125 - 35 6 0,4 32 316 6
235 - 45 10 0,7 52 336 30 10
345 - 55 15 0,9 66 44 64 15
445 - 55 15 0,9 66 44 64 15

Лечител
Надница
Възкресява
1 0 - 1 10 3,0 50 400 70 10 1
2 1 - 1 15 4,6 70 600 90 15 2
3 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3
4 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3

Наемник

Надница
1 3 - 5 1 0,1 150 1
2 5 - 7 1 0,1 180 1
3 7 - 9 1 0,1 210 1
4 7 - 9 1 0,1 210 1

Магьосник
Надница
Намалява щетите от кули и магически кули
1 3 - 3 5 2,1 160 0 0 214 5 10
2 4 - 4 10 2,9 236 0 0 300 10 20
3 5 - 5 15 3,9 380 0 0 400 15 30
4 5 - 5 20 3,9 380 0 0 400 15 30


За миньорски сървър максимално възможно намаляване на надницата за войската е -99,74%:
Основната надница може да се намали със 96% с помощта на науката Хазна.
Останалите 4% може да се намалят с още 80% с помощта на различни артефакти и заклинания. Получаваме още -3,2.
Освен това с помощта на Древната магия останалата надница може да се намали с още 67%, получаваме още -0,54%. Общо минус към надницата: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74

Пример:
Да допуснем, че надницата за цялата войска е 20000 злато в час. С помощта на науката Хазна, изучена до 20 ниво, основната надница се понижава със 96%. 20000-96%(19200)=800.
После с помощта на артефакти, навици и заклинания основната надница може да се понижи с още 80%. В този случай 800-80%(640)=160.
С помощта на Древната магия 160 се намаляват с още 67%. 160-67%(107)=53.

И така, в сума получаваме максимално възможно понижаване на надницата на войската с 99,74% - 53 злато в час вместо 20000.


Виж също:
Названия на юнитите
Подготовка на юнитите