Underground

Светът на игрите е разделен на две нива - наземно и подземно. Всяка клетка на Подземието дублира всяка клетка от земното царство и също има еднакви координати, маркирани #
Например Царство 36-12 съответства Подземие 36-12#.

Докато сте в Кралството, кликнете върху бутона за навигация:

Веднага попадате в Подземието:

Можете да се върнете в Кралството със същия бутон.