Casts
Заклинанието с продължително действие, отправено от нечий герой, се отбелязва върху носителя с пиктограмата на отправеното заклинание, аналогично със заклинанието в книгата на заклинанията.

Моменталните заклинания от книгата на заклинанията не създават пиктограми на отправени заклинания.
При шпионаж пиктограмите на заклинанията върху владението носител се показват на 1-во ниво на достъп.
Върху героя носител се показват при получаване на достъп до куклата на героя чрез шпионаж или от пророците.

Ако отправеното към даден герой заклинание действа върху дадено владение, тогава докато героят е на мисия, то няма да действа.