1. Изберете начин на плащане "Webmoney".

2. Изберете си тарифа

3. Въведете адрес на електронната поща, попълнете полета и следвайте инструкциите.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 24-Mar-2017 17:49 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3