Информация за провеждани турнири можете да видите в командата на Съветника "Турнири".
Могат да участват всички играчи, изучили науката Картография.


В турнира "Събиране на знамена" цел на всеки участник е да събере най-голям брой пълни комплекти от знамена.

Комплект знамена

Има знамена в три различни цвята: червени, зелени и сини.
Знамената могат да се намерят чрез проучвателите. Знамената не са прикрепени към някой парцел в кралството, а се откриват с определен шанс в момента, в който проучвателят стига до който и да е парцел.
Знамената се пазят в централната сграда на владението.
В едно и също владение може да има няколко знамена в един и същи цвят.
Знамена могат да се крадат и от другите играчи. При една атака може да се открадне само едно знаме.

Синьо Червено Зелено

Три знамена от различен цвят правят един пълен комплект.
Събрани комплекти от знамена не се крадат.
Турнирът завършва на 10-ти ден от започването си, независимо от броя на събрани комплекти. Призовите места
се определят според броя събрани комплекти, а в случай на равенство – според това кой е комплектувал по-рано от останалите.
Прогресът в събирането на комплекти може да се види в команда Рейтинг "Турнири".

Награди за събрани знамена:

1 място - артефакт 4 ниво,
2-6 място - артефакти 3 ниво,
7-26 място - артефакти 2 ниво,
27-100 място - артефакти 1-во ниво.
Всички играчи, събрали поне по един комплект, но не влезли в първата стотица, получават утешителна награда - свитък от 3-то ниво.
Всички играчи, получили артефакт, получават също медал за победа в Турнира «Събиране на знамена». При повторна победа, ако Вие отново спечелихте медал, върху него се появява цифра, обозначаващата броя на победи. Медалът се дава веднага след края на турнира, независимо от това, дали играчът е взел наградата или не.

За да вземе наградата си от участие в турнира, играчът трябва да построи сграда "Съкровищница", после да влезе в командата на Съветника "Турнири" и да натисне бутон "Вземи награда".

Турнирни услуги ( Помощ в турнира )
Услуги, които са достъпни за поръчване 24 часа:

 • Увеличаване на шанса за намиране на знамена от проучвателите 3 пъти
 • Продължителност на изходящите мисии на проучвателите -15%
 • Призоваване на армията на древните за защита на знамената в градовете. Войските на древните тръгват да защитават всеки Ваш град в момент, когато в него се появи знаме, и ще се намират там до края на турнира. При поява на следващо знаме в същия град древните не идват повторно.

 • Увеличаване на скоростта на подготовката на бойните юнити
 • Автоматична подготовка на войски
 • Автоматична подготовка на специалните юнити
Всички поръчани услуги от този списък действат до края на турнира.

Услуги, достъпни през цялото време на турнира. Могат да се вземат само веднъж на един турнир:
 • Изпрати чудовища от руините срещу владение. Чудовища се изпращат само веднъж на един турнир.
 • Премахване на ограничение на атака срещу всякакви руини за 4 часa.

Шансове за намиране на знамена:
Стандартен: 0,07%
С услугата "Увеличи шанса за намиране на знаме от проучвателите": 0,21%

Първи 2 дни случаен 1 цвят не се открива.
По-нататък всички цветове се намират с равна вероятност.

В кралския турнира "Събиране на знамена" цел на всеки участник е да събере най-голям брой пълни комплекти от знамена.

Комплект знамена

Има знамена в три различни цвята: червени, зелени и сини.
Знамената могат да се намерят чрез проучвателите. Знамената не са прикрепени към някой парцел в кралството, а се откриват с определен шанс в момента, в който проучвателят стига до който и да е парцел.
Знамената се пазят в централната сграда на владението.
В едно и също владение може да има няколко знамена в един и същи цвят.
Знамена могат да се крадат и от другите играчи. При една атака може да се открадне само едно знаме.
Ако защитникът има само едно знаме, в случай на обща атака, инициаторът на атаката ще вземе знамето.

Синьо Червено Зелено

Три знамена от различен цвят правят един пълен комплект.
Събрани комплекти от знамена не се крадат.
Турнирът завършва на 10-ти ден от започването си, независимо от броя на събрани комплекти. Призовите места
се определят според броя събрани комплекти, а в случай на равенство – според това кой е комплектувал по-рано от останалите.
Прогресът в събирането на комплекти може да се види в команда Рейтинг "Турнири".

Награди за събрани знамена:

1 място - артефакт от 5 ниво от новия комплект Кралски доспехи,
2 място - артефакт от 5 ниво,
3-4 място - артефакти от 4 ниво,
5-15 място - артефакти от 3 ниво,
16-40 място - артефакти от 2 ниво,
41-100 място - артефакти от 1 ниво.
Всички играчи, събрали поне по един комплект, но не влезли в първата стотица, получават утешителна награда - свитък от 5 ниво.

Всички играчи, получили артефакт, получават също медал за победа в Турнира «Събиране на знамена». При повторна победа, ако Вие отново спечелихте медал, върху него се появява цифра, обозначаващата броя на победи. Медалът се дава веднага след края на турнира, независимо от това, дали играчът е взел наградата или не.

За да вземе наградата си от участие в турнира, играчът трябва да построи сграда "Съкровищница", после да влезе в командата на Съветника "Турнири" и да натисне бутон "Вземи награда".

Турнирни услуги ( Помощ в турнира )
Услуги, които са достъпни за поръчване 24 часа:

 • Увеличаване на шанса за намиране на знамена от проучвателите 4 пъти
 • Продължителност на изходящите мисии на проучвателите -20%
 • Призоваване на армията на древните за защита на знамената в градовете. Войските на древните тръгват да защитават всеки Ваш град в момент, когато в него се появи знаме, и ще се намират там до края на турнира. При поява на следващо знаме в същия град древните не идват повторно.
 • Увеличаване на скоростта на подготовката на бойните юнити
 • Автоматична подготовка на войски
 • Автоматична подготовка на специалните юнити
Всички поръчани услуги от този списък действат до края на турнира.

Услуги, достъпни през цялото време на турнира. Могат да се вземат само веднъж на един турнир:
 • Изпрати чудовища от руините срещу владение. Чудовища се изпращат само веднъж на един турнир.
 • Премахване на ограничение на атака срещу всякакви руини за 4 часa.

Шансове за намиране на знамена:
Стандартен: 0,07%
С услугата "Увеличи шанса за намиране на знаме от проучвателите": 0,28%

Първи 2 дни случаен 1 цвят не се открива.
По-нататък всички цветове се намират с равна вероятност.

В турнира "Удържане на подземните езера" целта на всеки участник е превземане и удържане на колкото може по-голям брой подземни езера, чак до саморазрушението им.


В състезанието могат да участват играчи със званието «Сюзерен».
В началото на турнира в случайни места из цялата империя се появяват 30 подземни езера. Всеки участник на турнира, независимо от ограничения според науката «Външни владения», може едновременно да притежава само едно подземно езеро. В момента на превземането подземното езеро започва да се разрушава и се срутва напълно след 8 часа. За играча се брои едно удържането в момент на разрушаването на владението, и веднага на картата се появява новото Подземно езеро. Ако някой играч превземе това владение преди саморазрушението му, броячът започва да работи отначало. Играчът не може да се откаже от превзетото подземно езеро! Турнирът завършва на 10-ти ден от започването си, независимо от броя на превзети езера. Всички езера се разрушават и се броят на последният владелец на Подземно езеро. Призовите места се определят според броя удържания на подземни езера, в случай на еднакъв брой удържания – според това, кой е удържал подземно езеро по-рано.
Прогресът в удържането на езера може да се види в команда Рейтинг "Турнири".

Награди за удържани езера:

1 място - артефакт от 4 ниво,
2-6 място - артефакти от 3 ниво,
7-26 място - артефакти от 2 ниво,
27-100 място - артефакти от 1 ниво.
Всички играчи, удържали едно или повече езера, но не влезли в първата стотица, получават утешителна награда - свитък от 3 ниво.


Всички играчи, получили артефакт, получават също медал за победа в Турнира «Удържане на подземните езера». При повторна победа, ако Вие отново спечелихте медал, върху него се появява цифра, обозначаващата броя на победи. Медалът се дава веднага след края на турнира, независимо от това, дали играчът е взел наградата или не.

Турнирни услуги (Помощ в турнира)
Услуги, които са достъпни за поръчване 24 часа:
 • Извикване на Древните за защита на подземни езера: войските на Древните тръгват да защитават всяко Ваше подземно езеро в момента на покупка на услугата, както и всяко ново превзето от Вас подземно езеро в момента на превземането му.
 • Максимална защита в Подземните езера: действува за всяко Подземно езеро, което играчът има.
Всички поръчани услуги от този списък действат до края на турнира.

Услуги, достъпни през цялото време на турнира. Могат да се вземат само веднъж на един турнир:
 • Покажи едно случайно подземно езеро.
 • Изпрати 70% от чудовища от руината.
 • Атакувай руини от което и да е ниво в течение на 4 часа.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
flag_all.png 3.9 kB 1 14-Mar-2012 16:07 Administrator
png
flag_blue.png 2.0 kB 1 14-Mar-2012 16:07 Administrator
png
flag_green.png 1.9 kB 1 14-Mar-2012 16:08 Administrator
png
flag_red.png 2.0 kB 1 14-Mar-2012 16:08 Administrator
png
grotto_hall.png 28.7 kB 1 28-Jan-2015 12:27 Administrator
« This page (revision-16) was last changed on 30-Nov-2018 12:59 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3