Званието на даден играч може да се види, като с мишката се посочи владението на играча върху картата на кралството или в рейтинга.

Играчи с по-ниско звание могат да атакуват градове на играчи и владения на Чудовища (Руини) с по- високо звание.
В миньорския сървър не можете да нападате градове на играчи и руини на Чудовища, които имат по-ниско звание от Вашето.
В бойния сървър можете също да нападате градове на играчи и руини на Чудовищата, които имат звание, с една степен по-ниско от Вашето.

ВНИМАНИЕ! За мините и рудниците правилото за званията не важи. Играч с всякакво звание може да атакува Мини и Рудници от всякакво ниво.

След като играчът придобива определено звание, върху неговата Столица се налага временното заклинание "Жал".
В миньорските сървъри — след придобиването на званието Сюзерен. В бойните - Маршал. Не важи за «Войната на фракциите».


Система на званията.

Звезди Звания От, брой Точки_Звания в миньорския сървър От, брой Точки_Звания в бойния сървър
Оръженосец 0 0
Капитан 60 000 000 25 000 000
Магистър 125 000 000 60 000 000
Маршал 350 000 000 150 000 000
Сюзерен 650 000 000 500 000 000

Точки_Звания = Общ_Рейтинг + (Рейтинг_Мощ на_Армията * Коефициент)

Коефициент в миньорския сървър = 80, в бойния и във войната на фракциите = 75.
За да видите, колко рейтинг прибавя всеки юнит, кликнете тук.

За да видите колко точки рейтинга ви остават до следващото звание, погледнете най-горния ред в прозореца на Рейтинга.


Атака срещу градовете на другите играчи и на Чудовищата: При атака срещу град или Руини съответствието между званието на играча и това на владението се проверява само след предприемане на атака. След като атаката е предприета, промяната на званието на играча не влияе по никакъв начин върху резултата от грабежа.
Собствените отреди, включили се към дадена мисия от други владения, дори след промяна на званието действат според правилата, които важат за мисията инициатор.


Атака от страна на руините: Може да има вариант, когато руина напада играч със званието, различно от нейното.
Чудовищата избират жертвата и проверяват званието на играча в момента, когато планират атаката си.
След планирането на атаката и до момента, в който Чудовищата излизат от руините, минава известно време, през което званието на играча може да се промени.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
rating.jpg 58.3 kB 1 25-Sep-2010 13:40 Administrator
png
star.png 0.6 kB 1 20-May-2010 15:09 Administrator
png
title.png 46.9 kB 2 26-Jan-2016 16:42 Administrator
« This page (revision-49) was last changed on 13-Nov-2012 18:12 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3