Ако в описанието на заклинанието не е посочен Радиус, значи Радиус = Текущо кралство.

ПРИМЕР: даден герой има навика „Око на изследовател”, който дава възможност да му отправите заклинание.
Тук се има предвид кралството, в което се намира героят. Тоест "Моментално изследване на избрано поле в текущото кралство".Ако Носител на заклинанието = Герой, тогава:
за да може заклинанието да има ефект, героят трябва да се намира в гарнизона на владението, към което се отправя заклинанието.


Заклинанието "Неподвижни духове".
Уточнение: След отправяне на заклинанието, точките на погребаните атакуващи във владението се нулират.


Заклинанието "Безстрашие".
Уточнение: Действа на заклинанията "Страх", "Ужас" и "Жал"
Не действа на заклинанията "Предпазливост в защитата" и " Предпазливост в нападението"


Заклинанието "Жертва".
Превръща войските в ресурси: до 70% от цената на избраните войски могат да се превърнат в ресурси по средна пазарна цена.


Заклинанието "Истинско зрение" позволява да вижда истински атаки срещу текущо владение, включително скрити с помоща на заклинанията "Мъглен фантом" и "Маскиране на армията".

Заклинанието "Анабиоза" - почти всички негови ефекти действат на този град, срещу който беше отправено заклинанието. Изключение: наука спира да се изучава във всички владения.


Заклинанията с ефект, който накарва да отстъпва част от вражеските войски ( "Див ужас", "Ужас" и "Жал") не се сумират при същевременно използване. Използва се най-голям ефект.


Свитък "Укрепване на сгради". Шансът за увреждане на всяко ниво на сградата при определяне на разрушение се намалява със значението %, посочено в свитъка.
Уточнение: При използване на свитъка престава да действа правило за това, че при победа се разрушава минимум едно ниво на една сграда. Тоест, вражеската войска при победа може и да не нанесе увреждания на нито една сграда.


Свитък "Невидимост" позволява да крие мисията от пророците. Изключения: Тази мисия се вижда от играча, срещу който е изпратена атака, негов заместник при влизане в града на играча, военен министър и старейшина на клана, ако сложат в прозореца на мисии отметка "Показвай атаки срещу съклановци".


Свитъци и артефакти, които намаляват атака на войските, намаляват в това число и атака на преследвачите.


В описанията на заклинания словосъчетанието "на всички войски" означава "на всички видове войски", а не "на войските на всички играчи".


Заклинанието от навика "Катапулт" намалява нивото на кулата или на магическата кула с 1 позиция преди всеки рунд чак до ниво 0. Всеки път се намалява нивото на тази кула или магическа кула, която има най-много атака. При равна атака намалява нивото на обикновената кула. Кулите и магическите кули от 0 ниво не стрелят. Заклинанията "Катапулт" не се сумират, ако ги притежават два играча.

Заклинанието "Антимагия", отправено срещу града, не отменя заклинанията, които действат върху всички владения на играча. Но точно в този град ефектите от заклинанията, отправени срещу играча, няма да работят.

При използване на свитъка "Привидно увеличаване на армията" притежателят на отправеното заклинание вижда реално количество войски в бял цвят, брой на войски, прикачен към реалния - в син цвят. Тоест, другите играчи ще видят сума на тези две числа.

Заклинанието "Троянски кон" пред началото на боя в рунда "Укрепления" убива ххх от вражеските войска. Умират всичките войска, освен наемниците. Тъй като наемниците не умират в рунда "Укрепления".

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
zakl.jpg 26.6 kB 1 18-Jun-2014 16:35 Administrator
« This page (revision-8) was last changed on 18-Jul-2013 17:01 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3