Сървърите се делят на Миньорски и Бойни, с тип "Войната на фракциите" и "Икономически".

В Миньорските сървъри, за разлика от Бойните:

 • има повече рудници и Мини
 • има повече руини в кралството (до 8 бр.)
 • има значително повече руини в една империя
 • има по-малък % войски, които предприемат атака от руините, и Чудовищата излизат по-рано, без да дочакат голям разплод
 • на званията влияе по-големият коефициент на рейтинга на армиите
 • има повече позиции в скалата на Званията,
 • не могат да се атакуват играчи с по-ниски звания
 • новите играчи се заселват върху полета с по 4 свободни селища
 • значително по-малко са полетата в кралството, където не може да се строи град
 • помагачите измежду Древните, дошли по куест, остават в столицата 2 месеца
 • в храма може да се натрупа повече милост от боговете
 • по-голям е размерът на скривалището
 • по-малко са полетата с високо ниво
 • броят на родните терени е по-голям
 • повече дава науката Хазна
 • агресивни руини могат да бъдат от 5 и 6 ниво
 • герой-стратег Миротворец вместо героя Разрушител

В Икономическите сървъри, за разлика от Миньорските:#

 • добивът на ресурсите е два пъти по-ефективен;
 • вече на първото ниво на науката "Майсторство на героите" е достъпна за изучаване науката "Управляване на героите" до второ ниво;
 • броят на терени с бонуси за добив на ресурси на 50% повече;
 • намирането на нови Мини на картата два пъти по-често.Във всички сървъри, където непрекъснато подновявате абонамента си:


Правила на сървъри от тип Войната на фракциите:#

Достъп към сървъра получават развитите играчи, изпълнили веригата от 3 куеста "Достъп към света «Войната на фракциите»" в който и да е миньорски или боен сървър.
Абонаментът в сървъра винаги е активен, няма нужда да го купувате допълнително.

Първите градове на играчите от светлата фракция се разполагат върху картата отляво, от тъмната фракция - отдясно. Между тях има неутрална зона.
Не бива да атакувате играчи от своята фракция.
В съвместната атака могат да участват 3 играча.
Може да се разрушават градовете на играчите от противоположната фракция след събарянето на всички защитни съоръжения. Защитните съоръжения се изграждат само в селищата.
Играчът, чиято столица беше разрушена, остава в сървъра само като наблюдател.

Обителта на Злото.
В центъра на картата стои Обителта на Злото - Руината, в която ЧП се натрупват докато се изразходват от играчите.
Освен това съществува призовият фонд, който се натрупва в зависимост от разходите на играчите.
В сървъра няма аукцион на ЧП, солени езера и архируини.
От Обителта на Злото чудовищата не правят атаки. Също така не можете да изпратите в атака срещу тази руина други чудовища.

Апокалипсис.
Апокалипсисът настъпва след унищожаването на Обителта на Злото от играчите или 4 месеци след началото на съществуване на сървъра, ако Обителта на Злото няма да бъде разрушена по-рано. По-подробно за Апокалипсис.


Целта на играта е унищожаване на всички столици на играчите от противоположната фракция.
Оцелелите играчи, след събарянето на всички столици на противоположната фракция, равномерно ще разделят призовия фонд.
След раздаването на призовия фонд сървърът се затваря и съществува в затворено състояние още 3 дни.
След това сървърът престава да съществува. ЧП, останали у играчите, отиват в техните сметки в портала.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-16) was last changed on 24-Mar-2017 17:56 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3