Руини – това са владения на Чудовищата.
В едно кралство може да има от 1 до 7 руини, плюс 1 архируина.
От руините могат да се ограбват ресурси и Черни перли(ЧП). Количеството ЧП в руините зависи от плащанията на играчите в даден сървър. Понякога могат да се появяват руини с 0 ЧП.
Възможността да се атакуват руините се определя от Вашето звание и званието (нивото) на руините.

Част от Чудовищата периодично могат да атакуват играчите от своето ниво в своето кралство. Един и същи град не може да бъде атакуван от една и съща руина по-често от веднъж на денонощие.
В сървърите от тип Войната на фракциите - по-често от 2 пъти на денонощие.
Чудовищата избират цел за атака:
- В миньорски сървъри само със същия ранг като техния.
- В бойни сървъри - със същия ранг като техния, едно ниво по-нисък и едно ниво по-висок.


Продължителността на живот на Руините от 1-3 ниво е от 10 до 15 дни, руините от останалите нива имат продължителността на живот от 10 до 30 дни. Руината също се разрушава след успешна атака срещу нея. И на картата почти веднага се появява нова.


Ако Чудовищата са предприели атака, върнали са се, а тяхната руина е изчезнала и на нейно място има нова, тогава Чудовищата се разотиват също, както ако там няма руина, и няма да влязат в новата.


Ако някой играч атакува руина, но тя изчезва и на нейно място се появява нова, атаката няма да се реализира. Ако при това играчът получи доклад от проучватели че в този полето има нова руина преди войските му дойдат към целта, битката ще се реализира с условие че правилата на кодекса на честта са запазени.


Агресивни руини #

В някои от руините владението защитава героят-чудовище. В такива руини начален брой на чудовища, защитаващи владението, е по-различен от техен брой в обикновени руини от същото ниво. Тези руини се наричат Агресивни.

На картата на кралството подобни владения се оцветяват в червено .


В Миньорските сървъри агресивни могат да бъдат руини от 5, 6 и 7 ниво, в Бойните сървъри - от 4, 5, 6 и 7 ниво, в сървърите от типа Войната на фракциите - от 4, 5, 6 ниво плюс Обител на Злото.


Героите-чудовища тръгват в атака заедно с войските-чудовища, ако в момента на тръгване на чудовищата героят се намира в руината и не е слисан.

Герой на чудовища може да попадне в Тъмницата Ви по обикновени правила.

Чудовищата могат да откупят своя герой в течение на 3 - 30 дни, дори ако родната му руина вече не съществува. Във всеки момент Вие можете да пуснете героя-чудовище от Тъмницата си. Ако към момента на връщане на героя в полето, в което е била руината му, тя вече не съществува, героят изчезва.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
ruin.png 959.2 kB 1 28-Mar-2012 14:35 Administrator
jpg
руины.jpg 161.1 kB 1 09-Jun-2010 18:13 Administrator
« This page (revision-32) was last changed on 06-May-2016 11:10 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3