Куестове (задачи) се дават от съветника, който се намира в долния десен ъгъл на екрана. Куестовете не са задължителни. Тоест, ако не изпълните някой куест, това няма да попречи да получите по-нататъшни задачи.
С кликване върху неговото изображение се отваря прозорец с Текущи задачи и втора команда - Изпълнени задачи.

След като изпълните задачата, поставена от съветника, отново трябва да отидете при него за Награда. За да я получите, кликнете върху бутон "Награда".
Ако в текста на куеста е посочено да изпълните някои действия, които вече сте изпълнявали, трябва да ги повторите, за да може съветникът да проследи Вашите старания и да ви даде Наградата.

Вие не можете да вземате награди от някои куестове 2 часа преди битка във Вашата Столица. Например, награди, които дават което и да е количество войски или награди, моментално завършващи построяването на сгради.

Куест "Защита на Древните".#

Древните идват три часа след като натиснете в куеста „Вземи награда”.
В бойните сървъри древните стоят във Вашите слотове помагачи 14 дни, а в Миньорските - 60 дни.
Ако някой играч не е влизал в играта повече от 8 денонощия, древните си тръгват по-рано.

Ако докато древните вървят към Вас затворите портата, те въпреки това ще дойдат във Вашия град.

След като дойдат, Древните заемат 1 слот помагачи във Вашето владение.
Ако в града Ви са заети всички слотове помагачи, Древните няма да могат да дойдат в града ви. Затова докато Древните са на път, погрижете се да осигурите свободен слот помагачи.

Ако вече имате един слот с Древни помагачи и сте повикали втори, те ще се настанят не в същия, а в друг. Затова трябва да се погрижите да освободите два слота помагачи.

Куест "Чудовища подарък".#

Изключение: Чудовищата ще се откажат да атакуват Архируините (от 7 ниво).

Куестове "Местонахождение на рудник\Мина"#

Алгоритъмът е следният:
Ако има владения, на които им остава повече от 30 дни живот,
- най-напред се откриват ничиите, които се намират най-близо до които и да е градове на играча
- Ако няма такива, тогава се откриват ничиите рудници на което и да е място в сървъра
- Ако няма такива, тогава се откриват най-близките заети
- Ако няма такива, тогава се откриват заетите където и да е в сървъра
- Ако няма такива, тогава наградата не се получава веднага, а се изписва „опитайте да вземете наградата си по-късно”.

Медали#

По някои куестове можете да получите като Подарък Медали или Ордени на ветерани от фракционна война, на богат и силен клан, на унищожител на Чудовища, на ветеран от търговията или шпионажа, на завоевател на рудници и др.
Подаръците могат да се видят в картата на кралството, като насочите мишката към владението на играч, който е получил подарък.

Списък на медалите за заслуги:

Бронз Сребро Злато
Медал
"Ветеран от фракционна война"
Орден
"Ветеран от фракционна война"
Медал "Богат клан"
Орден "Богат клан"
Медал "Силен клан"
Орден "Силен клан"
Медал "Унищожител на Чудовища"

Списък на медалите по куестове - рекорди:

Бронз Сребро Злато
Медал "Ветеран Защита на боговете"
Медал "Ветеран - грабител"
Медал "Ветеран - завоевател на рудници"
Медал "Ветеран - превозвач"
Медал "Ветеран - разрушител"
Медал "Ветеран - завоевател на езера"
Медал "Ветеран от съвместни атаки"
Медал "Ветеран от шпионажа"
Медал "Ветеран - Търговец"
Медал "Ветеран - завоевател на роби"


Куестове "Първа Война с Чудовищата" от първа до трета част - за всеки етап от мисията Аратогъл ще Ви даде свитък-лиценз, който ще доказва пред всички, че сте на етап изпълнение на важна задача и сте готови да се обедините с други управители, притежаващи също такъв свитък за изпълнение на дадена мисия.


При повторните награди общото правило е следното:
Ако при даден играч вече действа награда със същото значение на (%) за време, чрез следващата награда времето се удължава.
Ако бонусът е друг, наградата се прибавя, а не се удължава.
Това правило не се отнася към наградите, които взема наставник от изпълнените куестове на своите ученици. Тяхно значение се сумира с други награди.

ПРИМЕР: ако процентите са различни:
Наградата 50% е до 6 май
Наградата 30% е до 4 май

ПРИМЕР: ако процентите са еднакви:
наградата 50% е до 10 май

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
advisor.png 28.9 kB 1 11-Oct-2010 16:24 Administrator
png
dar_bogov1.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:06 Administrator
png
dar_bogov2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:07 Administrator
png
dar_bogov3.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:07 Administrator
png
deadvisor.png 28.2 kB 1 11-Oct-2010 16:33 Administrator
png
dradvisor.png 28.4 kB 1 11-Oct-2010 16:33 Administrator
png
eadvisor.png 29.6 kB 1 11-Oct-2010 16:33 Administrator
png
fractionadmiral1.png 8.2 kB 2 19-Nov-2010 16:51 Administrator
png
fractionadmiral2.png 7.9 kB 1 19-Nov-2010 16:51 Administrator
png
fractionadmiral3.png 10.2 kB 1 19-Nov-2010 16:51 Administrator
png
fractionveteran1.png 6.7 kB 1 18-Nov-2010 11:34 Administrator
png
fractionveteran2.png 6.1 kB 1 18-Nov-2010 11:34 Administrator
png
fractionveteran3.png 6.6 kB 1 18-Nov-2010 11:34 Administrator
png
grabeg1.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:07 Administrator
png
grabeg2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:08 Administrator
png
grabeg3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:08 Administrator
png
klan1.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:08 Administrator
png
klan2.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army_orden1.png 8.1 kB 1 13-Dec-2010 19:09 Administrator
png
klan_army_orden2.png 7.6 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_army_orden3.png 10.3 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_orden1.png 9.3 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_orden2.png 7.8 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
klan_orden3.png 10.2 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
kop_veteran1.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:10 Administrator
png
kop_veteran2.png 5.7 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kop_veteran3.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kupec1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kupec2.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
kupec3.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:11 Administrator
png
monomakh.png 7.0 kB 1 23-Nov-2010 17:15 Administrator
png
razrush_zdaniy1.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:12 Administrator
png
razrush_zdaniy2.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:12 Administrator
png
razrush_zdaniy3.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:12 Administrator
png
ruinveteran1.png 6.6 kB 1 13-Dec-2010 19:13 Administrator
png
ruinveteran2.png 6.1 kB 2 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
ruinveteran3.png 6.5 kB 2 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
scroll1.png 16.2 kB 1 16-Jan-2011 12:25 Administrator
png
sol_ozera_veteran1.png 6.6 kB 1 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
sol_ozera_veteran2.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
sol_ozera_veteran3.png 6.6 kB 1 13-Dec-2010 19:14 Administrator
png
sovmes_ataka1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:15 Administrator
png
sovmes_ataka2.png 5.8 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
sovmes_ataka3.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
spy1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
spy2.png 6.2 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
spy3.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:16 Administrator
png
stroyka1.png 6.3 kB 2 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
stroyka2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
stroyka3.png 6.2 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
svitok.png 8.7 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
png
torgovec1.png 6.4 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
torgovec2.png 6.0 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
torgovec3.png 6.3 kB 1 13-Dec-2010 19:17 Administrator
png
ugon_rabov1.png 6.5 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
png
ugon_rabov2.png 5.9 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
png
ugon_rabov3.png 6.1 kB 1 13-Dec-2010 19:18 Administrator
« This page (revision-56) was last changed on 30-Jan-2013 18:31 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3