Какво Ви дава Премиум:

*Автоматично изпращане на изследователи . Как да зададете автопроучване
* Бърз преглед на изследваните полета чрез общата карта
* Населението не напуска сградата при продължително отсъствие на управителя
*Населението не вдига бунт при продължително отсъствие на управителя
* Акаунтът не се изтрива при продължително отсъствие на управителя
* Редът за изучаването на науките. Как да зададете реда за изучаване
* Редът за построяването и подобряването на сградите. Как да зададете строителния ред
* Повече пощенски смайли
*Повече съобщения в архива
*Повече играчи в контакт-листата


Как да купите Премиум: Кликнете върху иконата със сандъчето в долния ляв панел. В командното меню на "Премиум" изберете "Поръчай". Премиум действа за определеното време, посочено в прозореца. Действието му може да се удължи по всяко време.Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
temp.jpg 57.8 kB 1 26-Jul-2010 16:17 Administrator
« This page (revision-7) was last changed on 21-Mar-2012 16:39 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3