Как да видя онлайн играч?#

За да да видите онлайн играч, той трябва в прозореца на съобщенията да натисне бутон "Добави в контакти", да Ви запише и да сложи отметка "Показвай онлайн".


Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-4) was last changed on 05-Apr-2012 14:47 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3