Въвеждане на пари #

Намирайки се в играта, натиснете в панела на ресурси върху изображението на ЧП или върху цифрата на количество ЧП.
В отворилия се прозорец изберете начин на плащане:


Забележка: Прозорецът на избор на плащане също може да се отвори и по друг начин.

Финансова сметка#

Движения по сметка и състоянието на сметката може да се види с помощта на бутона "Финансова сметка" в прозореца на избор на сървърПрехвърляне на ЧП#

Вие винаги можете да прехвърлите ЧП от портала в конкретен сървър.Разпространени грешки при плащане.#

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
ChZH.png 36.0 kB 1 03-Apr-2012 15:41 Administrator
jpg
ChZh.jpg 47.8 kB 1 12-Apr-2011 11:18 Administrator
jpg
ChZhPortal1.jpg 66.8 kB 1 12-Apr-2011 11:11 Administrator
jpg
ChZhPortal2.jpg 113.0 kB 1 12-Apr-2011 11:11 Administrator
jpg
FinSchet.jpg 54.5 kB 1 12-Apr-2011 11:52 Administrator
png
earn.png 109.1 kB 1 01-Oct-2012 18:15 Administrator
png
earn1.png 132.2 kB 1 27-Sep-2012 14:06 Administrator
png
earn4P.png 120.6 kB 1 25-Apr-2013 11:37 Administrator
png
earn4P1.png 148.5 kB 1 25-Apr-2013 11:38 Administrator
jpg
out.jpg 119.5 kB 1 28-Jul-2010 17:05 Administrator
jpg
serv_in.jpg 127.0 kB 1 03-Jan-2011 17:16 Administrator
jpg
Достать ЧЖ.jpg 226.7 kB 4 18-Jan-2011 18:55 Administrator
jpg
вывод млд.jpg 133.0 kB 1 21-Jul-2010 19:15 Administrator
jpg
подписка.jpg 84.9 kB 1 21-Jul-2010 19:15 Administrator
« This page (revision-65) was last changed on 18-Jan-2019 15:21 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3