Къде могат да изчезнат някои войски без Вие да участвате непосредствено:

1. Проверете бойните съобщения. Може да се е водил бой, и Вашите войски да са били унищожени. (Не забравяйте, че когато дълго отсъствате от играта, съобщенията могат да бъдат изместени от нови или изтрите поради давност. Ако вашият Заместник има достъп до Вашите съобщения, попитайте го дали не е трил военните отчети .)
2. Проверете съобщенията от Военачалника. Може поради недобро заплащане войските да са започнали да дезертират.
3. Погледнете в прозореца на мисиите дали нямате изпратена мисия.
4. Погледнете в другите градове и владения.
5. Погледнете в убежището в другите градове и владения.
6. Погледнете във Възкресителниците във всичките Ви градове.


Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-7) was last changed on 14-Mar-2012 17:39 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3