Извършване на диагностика на включването към bg.mlgame.org:

1. Изтеглете файл WinMTR.exe(info)
2. Задействайте го
3. В полето «Host» въведете bg.mlgame.org
4. Натиснете бутон «Start»

5. Когато броят пакети в «Sent» стане около 1000, спрете програмата, като натиснете бутон «Stop»

6. Резултатите от диагностиката запазете, като кликнете върху «Export TEXT»
7. Изпратете получения файл и описанието на Проблема на support_bg@gain2f.com


Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
exe
WinMTR.exe 1,733.6 kB 1 18-Jan-2011 18:30 Administrator
jpg
winMTR1.jpg 81.8 kB 1 18-Jan-2011 18:28 Administrator
jpg
winMTR2.jpg 92.4 kB 1 18-Jan-2011 18:45 Administrator
« This page (revision-10) was last changed on 12-Jun-2013 15:29 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3