Платил съм за ЧП, но не ги виждам.#

Ако сте плащали през портала, ЧП са дошли при Вас в портала, не и в сървъра.
За да прехвърлите ЧП в сървъра, в прозореца „Избор на сървър” отворете долната лента на сървъра, който искате, там Изберете "Въведи ЧП в сървъра".


Отговори на често задавани въпроси FAQ

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
convert.png 82.6 kB 1 02-Oct-2012 13:57 Administrator
png
convert4P.png 92.4 kB 1 25-Apr-2013 11:24 Administrator
jpg
serv.jpg 125.8 kB 1 15-Dec-2010 11:15 Administrator
« This page (revision-7) was last changed on 25-Apr-2013 11:24 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3