Как да купувате на аукцион:

Когато рейтингът Ви стигне 10 000 000 точки, ще получите достъп до командите в менюто Пазар - Аукцион.

В командите на менюто Аукцион виждате лотовете и съдържанието на ЧП в тях, колко време остава до края на тръжната сесия и кой вече е предложил цена за лотовете.
Избирате лот, който Ви харесва и назовавате цена.
Не можете да предложите по-малко злато за лота.
Ако наддавате, трябва да е минимум 5000 злато отгоре. Други участници обаче също могат да се намесят в наддаването. Ако наддавате, цената нараства при минимум 5000 единици злато. Но и другите могат да наддадат след вас.
Ако някой е предложил по-висока цена от Вашата и до края на сесията има по-малко от час, тогава сесията се удължава с още един час.

Когато сесията по този лот изтече, външният вид на командното Ви меню Аукцион ще се промени –ще видите таймер и списък с градовете, от които можете да платите за спечеления лот. Имате 48 часа да съберете необходимата сума и да платите. Внимавайте: цялата сума злато за аукциона трябва да е събрана само в един от градовете на играча.


Ако не платите, достъпът до Аукциона остава затворен за Вас за 7 дни. Ако в следващите 30 дни извършите повторно нарушение, ще останете без достъп за още 30 дни. След това отново ще можете да участвате в аукциони.


ЗАБЕЛЕЖКА: Играчите не могат да продават ЧП! Веднага след като някой лот бъде купен, се появява лот със случаен брой ЧП.

Към сградата Пазар

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
auk.jpg 79.9 kB 1 10-Dec-2010 17:27 Administrator
png
auk.png 99.2 kB 1 27-Mar-2012 15:49 Administrator
« This page (revision-13) was last changed on 05-Dec-2012 11:15 by Administrator
G’day (anonymous guest)JSPWiki v2.8.3